Forest for the Future

Vysadíme jeden strom pokaždé, když si koupíte maloobchodní produkt Éminence Organic Skin Care.

Zasadili jsme už více než 19 milionů stromů.

 

 

 

Díky našemu partnerství s oceněnou celosvětovou organizací Trees for the Future zasazujeme stromy v rozvojových zemích po celém světě, včetně Burundi, Ugandy, Ghany a Tanzánie. Agrolesnictví poskytuje rodinám v Africe vzdělání a nástroje k vytváření vlastních lesních školek. Zisky jim umožňují uspokojovat svoje základní potřeby a současně prospívat životnímu prostředí a bojovat proti odlesňování.

V Tanzánii umožnilo agrolesnické vzdělání jedné rodině založit svoji vlastní lesní školku. Tím má zajištěno dostatek prostředků pro své každodenní potřeby a dvě dcery, Rosemary a Heavenlight mohou chodit do školy.

Jako první a jediná značka péče o pleť jsme zasadili více než 5 milionů stromů a oslavili tento úžasný úspěch. Budujeme povědomí o tom, proč je výsadba stromů tak důležitá. Naše společnost a Trees For the Future nedávno vydaly inspirativní videa. Níže:

 

                                                                                       

                                                                                       

 

Síla jednoho stromu

 • Produkuje přibližně 118 kilogramů kyslíku ročně

 • Absorbuje tolik uhlíku za rok, kolik vyprodukuje automobil, který ujede 41 863 km

 • Pomáhá snížit teplotu vzduchu a bojovat proti změnám klimatu

 • Pomocí kořenů stabilizují půdu a zabraňují její erozi

 • Přispívá k úrodnosti půdy prostřednictvím ukládání dusíku a pomáhá v pronikání vody do půdy

   forests-2

 

Jako část iniciativy Forest for the Future se Eminence zavázala ke čtyřletému projektu Forest Garden v Senegalu. Poskytuje podporu místním zemědělcům a školí je při výsadbě a pěstování stromů. Pomáhá jim obnovit půdu a zajistit obyvatelům regionu jídlo a udržitelnou budoucnost.

 „Takto pomáháme obyvatelům Senegalu vytvářet a udržovat vlastní udržitelné řešení. Doufejme, že budou pokračovat po celé generace.“ – Boldijarre Koronczay, prezident Eminence Organic Skin Care.

 Uplatněním osvědčených a udržitelných postupů hospodaření chceme poskytnout pomoc v těchto bodech:

 • Školení a podpora alespoň pro 200 zemědělských rodin – ochrana před extrémní chudobou přibližně pro 2000 lidí

 • Pěstování více než 1,6 milionu stromů na odhadované ploše 200 hektarů

 • Přístup k potravinám bohatým na vitamíny prostřednictvím spolehlivého zdroje

 • Každoroční produkce a výsadba nejméně 400 000 lesních a ovocných stromů pro spotřebu v domácnosti a pro prodej

 • Vytvoření předpokládaného ročního příjmu ve výši 5800 dolarů ve 4. roce na každého zemědělce a výrazný růst příjmu v následujících 5-10 letech

  tffsenegalweb